No pain no gain, er ofte træningsfreaksenes motto, men det er ikke hele sandheden. Det behøver ikke at gøre ondt før det gør godt, men det betyder heller ikke at det skal være let for at det er godt. At træne med smerte eller træne til smertegrænsen kan give et dårligere resultat end anstrengelserne lægger op til da det kan give overbelastningsskader på lang sigt. Når musklerne er syret helt til og smerter så fungerer nervesystemet ikke optimalt og derfor vil dine bevægelser ikke kunne udføres helt korrekt. Og træning der ikke udføres korrekt giver et dårlige træningsresultat og samtidig kan gentagne forkerte bevægelser resultere i skader som er svære at slippe igen. Det gælder dog om at træne så hårdt det er muligt med korrekt teknik. Dvs. stop bevægelsen når du kan mærke at du ikke gør det helt rigtigt længere. Hold en pause og belast så musklerne igen. På den måde får du det bedste resultat i længden.